Chiwahhabi 8
Chiwahhabi 8 1 2 3 4 5 ( 0 Votes )  Kulongosola Gulu la zinthu: Gulu la Wahabiy Owona: 2 Mudzina la Mulungu mwini chifundo ndi chisoni chakuya.Kukumana kwa kasanu ndi zitatu pa mutu wa WahabiyyatMaganizo a kulu akulu achi Shia pa mutu wa Wahabiyyat ndi Al Su’diMaganizo a […] ادامه مطلب
Chiwahhabi 8
Chiwahhabi 7
Chiwahhabi 6
Shirazi ithandiza anthu aku Gaza ndi Yemen
Kumasula kusala ndichakudya cha poison
Ana ambiri ndi omwe akuphedwa.
Tsiku la Qudus
Kuphulitsa kwa Ansarullah malo ena a asilikali a Saud Arabia
phulitsidwa kwa Nzikiti mu nzinda wa Sa’adah
Chiwahhabi 5